Leiskime vaikui atsiskleisti kaip gėlei.
Sukurkime jam jaukią namų atmosferą, draugiškus santykius.
Ugdykime jo kūrybingumą, pasitikėjimą savimi, auginkime dvasiškai laisvą ir drąsų žmogų.
Muzikos galia suartina šeimas, padeda vaikams tirti savo vidinį "Aš" ir suteikia vaikams laisvę būti savimi.
Danguolė Račienė (muzika)

1994m. baigė Lietuvos Muzikos akademiją. Daug koncertavo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir JAV. D. Račienė yra Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos asociacijos narė. Dalyvauja tarptautiniuose muzikos terapijos seminaruose. Įgytas žinias taiko praktikoje su nėščiomis ir kūdikiais.

2005m. atidarė muzikos mokyklėlę "Debesėliai". Rašo straipsnius, duoda interviu apie muzikos terapiją ir muzikinį ugdymą (žurnalai "Tavo vaikas", "Mamos", "Vaikui"). Yra sukūrusi vaikų folklorinį ansamblį "Debesėliai", kuris sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose "Tradicijų paveldėtojai", "Kalėdinės dainos" ir "Tramtatulis", folkloro festivaliuose "Skamba skamba kankliai", "Atataria lamzdžiai", TV programoje "Duokim garo" ir Dainų šventėje. Taip pat ruošia vaikus mažųjų talentų konkursui "Jievaro tiltas" ir TV projektui "Dainų dainelė".